*ناظر پروژه اداری ناوک - کارفرما شرکت ثامن سازه عرش - منطقه 3 شهرداری تهران - در 14 طبقه - متراژ 7500 مترمربع

 

 *ناظر پروژه مسکونی حکیمیه - کارفرما شخصی - منطقه 4 شهرداری تهران - در 10 طبقه - متراژ کل 6500 مترمربع

 

 *ناظر پروژه اداری لادن - کارفرما شخصی - منطقه 3 شهرداری تهران - در 10 طبقه - متراژ کل 5000 مترمربع

 

 *ناظر پروژه صنعتی شکلی - کارفرما شرکت مواد غدایی شکلی - منطقه 22 شهرداری تهران - در 4 طبقه - متراژ کل 1200 مترمربع

 

 *ناظر پروژه صنعتی - کارفرما شخصی - بزرگراه کرج - در 4 طبقه - متراژ کل 1600 مترمربع

 

 *ناظر معماری و مکانیک پروژه مسکونی کامرانیه - منطقه 1 شهرداری تهران - در 12 طبقه - متراژ کل 14500 مترمربع

 

 *ناظر برق پروژه مسکونی سعادت آباد - کارفرما شخصی - منطقه 2 شهرداری تهران - در 15 طبقه - متراژ کل 13800 مترمربع

 

 *ناظر معماری و مکانیک پروژه مسکونی زعفرانیه - منطقه 1 شهرداری تهران - در 12 طبقه - متراژ کل 14500 مترمربع

 

*ناظر پروژه صنعتی - سوله های خاورشهر - منطقه 20 شهرداری تهران - در 2 بلوک - متراژ کل 4700 مترمربع