شرکت مهندسین مشاور همسو همکاران طرح در سال 1389 فعالیت خود را با هدف مشاوره ، طراحی معماری، محاسبات سازه، طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی، معماری داخلی و نما ،نظارت فنی براجرا و مطالعات مقدماتی و نهایی ساختمان های مسکونی و عمومی آغاز نموده است .

تجربیات ما در طی این  سال‌ها در حوزه ساختمان با پایبندی به اصول و تعهدات مهندسی از یک سو و بهره گیری از تجربیات  فنی ، مبانی حقوق مهندسی و پیشرفت های علمی و تکنولوژیک در سطح کشور  و جهان از سوی دیگر به پشتوانه کارشناسان غالباً جوان و خبـره در واحدهای مدیریت ، طراحی و نظارت  همچنـین در بخش های مطالعاتی و تحقیقاتی ، این شرکت را در زمره مشاوران تراز اول قرار داده است.  

همسو همکاران طرح از جمله مشاورانی است که مهندسان خبره را در زمینه های معماری ، سازه و سیویل ، تاسیسات مکانیـکی و برقی به کار می گیرد زیرا معتـقد است خدمات آنها در مرحله طراحی خاتمه نمی یابد و می بایست در مرحله اجرا و بهره‌ برداری اولیه و حتی نظارت، استمرار و ادامه یابد به منظور اطمینان از انجام خدمات مطابق با نیازهای کارفرما ، بودجـه و زمان تعیین شده و تطابق با  آخرین اصول و ضـوابط شهرسازی ، حفاظت و ایمنی و مقررات ملی ساختمان ، خدمات جامع و کاملی ازسوی ما ارائه می گردد که شامل : طراحی فاز یک و دو ، مطالعات توجیهی اقتصادی ، بهیـنه سازی فضای مورد بهره برداری و پارکینگ و خلق طراحی جدید و مدرن با استـانداردهای روز می باشد که  کمک می‌کنند تا استفاده بهینه از زمین، ساختمان، هزینه و زمان اجرا و سهولت در اخذ گواهی ها و استانداردهای مورد نیاز فراهم گردد .

همسو همکاران طرح دارای پروانه مشاوره پایه یک وزارت ،مسکن و شهرسازی با سابقه طراحی و نظارت صــدها هزار متر مربع پروژه های مسکونی، تجاری فرهنگی و عمومی می باشد.